Bu yazımızda IBB Açık Veri Portalı’nın sağladığı İstanbul Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Bilgiler isimli veri setini kullanarak basit bir web haritası üzerinde görselleştirmenin nasıl yapılacağını konuşacağız. Kullandığımız veriler IBB Açık veri lisansı altındadır ve 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanan kamu sektörü bilgilerini içerir, detaylı bilgi için tıklayınız.

Photo by Chris Lawton on Unsplash

Verilere JavaScript üzerinden erişilebilmek için gerekli olan backend yapısını Django aracılığı ile kodlayacağız ve böylece postgres ile oluşturulacak veri tabanına erişimi sağlamak için REST API yapısını oluşturacağız. Postgres’in seçilmesinin sebebi ise PostGIS extension’ı ile mekansal verilerin rahat bir şekilde tutulabilmesi ve mekansal operasyonlar için sağladığı metodların bulunmasıdır. …


Photo by Timo Wielink on Unsplash

Projenin ikinci kısmında oluşturduğumuz REST API’ı kullanarak elde edilen verileri Leaflet.js ile görselleştirmeyi anlatacağız.

Projenin Github kodlarını görüntülemek için tıklayın.

Blog yazı serisinin ilk kısmını okumak için tıklayın.

Kullandığımız veriler IBB Açık veri lisansı altındadır ve 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanan kamu sektörü bilgilerini içerir, detaylı bilgi için tıklayınız.

Leaflet resmi sitesindeki tanımına göre “Mobil uyumlu interaktif haritalar oluşturmak için tasarlanmış açık kaynak kodlu bir JavaScript kütüphanesidir”. Daha fazla bilgi için resmi sitesine bakınız.

Leaflet için oluşturacağımız dosyaların konumu önemli değil çünkü iletişimi klasörlerde bulunan dosyalar ile değil Django ile oluşturduğumuz REST API aracılığıyla ve HTTP Requestleri ile…

Volkan Dağdelen

Geomatics Engineering @ITU | Interested in GIS, Remote Sensing and Backend developing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store